Mijn Overzicht

Verandering crisishulp aan jeugdigen in Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 15-07-2019

Vanaf 1 juli 2019 is in de regio Zuid-Limburg een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met jeugdigen. Dit is het resultaat van een aanbesteding door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten die vorig jaar plaatsvond naar aanleiding van het oplopende aantal jongeren dat, soms langdurig, in de crisisopvang verblijft. Door onder andere het inrichten van één integraal team wil Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg dit verbeteren, zodat jeugdigen in crisis sneller en zoveel mogelijk ambulant geholpen worden. Het team is telefonisch bereikbaar op 043-6045777 en via e-mail op crisishulpjeugd@xonar.nl.

Meer info over de verandering leest u op de website van Jeugdhulp Zuid-Limburg.