Mijn Overzicht

Landelijke campagne Kom uit je schuld van start

Publicatiedatum: 17-06-2019

Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als u zo lang wacht, wordt het bedrag in die 5 jaar, ruim 10 keer zo hoog. Komt u eruit?

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark is daarom een campagne gestart om het aantal huishoudens met een risicovolle of problematische schuld terug te dringen en het taboe op het hebben van schulden te doorbreken. Op de website www.komuitjeschuld.nl leest u verhalen van mensen met geldproblemen. De belangrijkste boodschap is: praat erover en zoek contact met de schuldhulpverlening, zoals de Kredietbank Limburg.

De campagne is een initiatief van het Samenwerkingsverband aanpak Brede Schuldhulp.

Via Pasopjegeld.nl houden we u de komende periode op de hoogte over de campagne.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten over de campagne, kijk dan op www.komuitjeschuld.nl.
Zoekt u hulp bij geldproblemen? Neem dan contact op met de Kredietbank Limburg.
U kunt bellen: 088 101 99 99, of een e-mail sturen naar info@kblb.nl.