Mijn Overzicht

Pas op je geld tips - augustus 2018

Publicatiedatum: 14-08-2018

Pas op je geld (www.pasopjegeld.nl) besteedt deze maand aandacht aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die opgroeien in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau, kunnen soms moeilijk binnen- en buitenschoolse activiteiten betalen.

Verder wordt aandacht besteed aan het inkomen dat iemand verdient met betaald werk; is dit minimaal op bijstandsniveau? Wellicht dat u recht heeft op een aanvulling op het loon of uitkering via de Toeslagenwet of een aanvullende bijstandsuitkering.