Mijn Overzicht

Convenant Beschermingsbewind

Publicatiedatum: 02-05-2018

Tot nu toe hebben al 40 bewindvoerders het Convenant Beschermingsbewind 2018 - 2019 ondertekend. In het convenant zijn afspraken vastgelegd tussen beschermingsbewindvoerders en de zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland over onderlinge samenwerking in de regio.

Meer informatie en een actuele lijst met bewindvoerders die het convenant ondertekend hebben, vindt u op www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/bewindvoerders. Ook de tekst van het convenant en de samenwerkingsafspraken zijn hier te vinden.