Mijn Overzicht

Kwijtschelding aanvragen aanslag gemeentelijke belastingen / waterschapslasten

Publicatiedatum: 15-02-2018

Heeft u moeite met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen en/of de aanslag waterschapslasten? Controleer dan of u recht hebt op (gedeeltelijke) kwijtschelding van de aanslag. Op de website www.bsgw.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden en de procedure.

Deze en meer tips vindt u op www.pasopjegeld.nl. Op deze website krijgt u op basis van uw situatie tips en hulpmiddelen aangereikt om te besparen op uw uitgaven of om uw inkomen te verhogen.