Ik heb een verblijfsstatus in Nederland gekregen vóór 1 januari 2022

Als u als vluchteling in Nederland asiel heeft aangevraagd en een verblijfsstatus heeft gekregen, dan is het goed om snel de taal te leren en te ontdekken hoe de mensen in Nederland leven. Ook is het belangrijk om te weten hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan en hoe de maatschappij georganiseerd is. Dat noemen we inburgeren.

 

U woont in een asielzoekerscentrum (AZC), heeft vóór 2022 uw verblijfsstatus gekregen en staat op de wachtlijst voor een woning in de gemeente Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul. VluchtelingenWerk Nederland helpt u met inburgeren. Als er een woning voor u is gevonden, helpt VluchtelingenWerk u ook met allerlei praktische zaken. De gemeente helpt u met het zoeken naar werk en zorgt voor geld om van te leven.

Inburgering

Als u een verblijfsvergunning heeft gekregen moet u een inburgeringscursus volgen en het inburgeringsdiploma halen. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) stuurt u een brief. In de brief leest u wat u moet doen. U moet binnen 3 jaar uw inburgeringsdiploma hebben behaald.

Er zijn verschillende onderwijsinstellingen in de regio waar u de inburgeringscursus kunt volgen. Uw begeleider van VluchtelingenWerk of de consulent van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland helpen u bij het maken van een goede keuze.

Inburgering voor gezinsmigranten en overige migranten

U heeft uw basisexamen inburgering in het buitenland behaald. U bent vervolgens naar Nederland gekomen om een gezin te vormen met uw Nederlandse partner of u bent in het bezit van een niet-tijdelijke humanitaire verblijfsstatus. U gaat nu hier in Nederland verder met inburgeren.  Dit betaalt u zelf. In de brief die u van DUO krijgt leest u wat er van u wordt verwacht.

Participatieverklaring

Iedereen die moet inburgeren, moet een participatieverklaring ondertekenen. Zo verklaart u de rechten, plichten en waarden van de Nederlandse samenleving te kennen en te respecteren. U moet de participatieverklaring ondertekenen bij de gemeente. DUO geeft daarom uw gegevens door aan de gemeente. U krijgt dan vanzelf een uitnodiging voor de ondertekening van de participatieverklaring. Het duurt even voordat er voldoende mensen zijn om een groep te vormen. Zodra er voldoende mensen zijn, krijgt u een uitnodiging.

Het programma ‘Participatieverklaring’ duurt een halve dag. Tijdens de bijeenkomst worden belangrijke zaken uitgelegd die horen bij het wonen in Nederland. Neem voor vragen of meer informatie contact op met Post-SocialeZaken [at] maastricht.nl (Post-SocialeZaken[at]maastricht[dot]nl).  

  • U staat op de wachtlijst voor een woning in de gemeente Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul. Zodra er een woning beschikbaar is, krijgt u een brief met een uitnodiging van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) om naar uw woning te gaan kijken. Op de dag dat u de sleutel krijgt, gaat VluchtelingenWerk met u mee naar de woning en ondertekent u het huurcontract.

    Daarna gaat u samen met de begeleider van VluchtelingenWerk naar Sociale Zaken Maastricht Heuvelland om een uitkering aan te vragen. VluchtelingenWerk helpt u verder met praktische zaken. U kunt tegen uw begeleider van VluchtelingenWerk zeggen waar u hulp bij wilt hebben.

  • Zolang u nog geen werk heeft, krijgt u van de gemeente geld om van te leven. Dit noemen we de Participatiewet. Bij deze wet horen afspraken. Die afspraken worden aan u uitgelegd tijdens gesprekken met uw consulent bij Sociale Zaken.

  • In de Participatiewet is geregeld dat u uw best moet doen om werk te vinden. Door naast de inburgering te gaan werken, kunt u niet alleen zelf geld verdienen, maar leert u ook sneller de Nederlandse taal. Door met collega’s samen te werken leert u ook hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan. Uw consulent bij Sociale Zaken maakt samen met u een plan. Hierin staan uw doelen voor de toekomst. Uw consulent ondersteunt u zodat u uw doelen kunt behalen.