Ik heb een verblijfsstatus in Nederland gekregen op of na 1 januari 2022

Heeft u uw verblijfsstatus gekregen op of na 1 januari 2022, dan gelden er nieuwe regels: de nieuwe Wet Inburgering. Het doel van die nieuwe regels is dat alle inburgeraars zo snel mogelijk en zo goed mogelijk de Nederlandse taal leren en zelfstandig kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving. Het liefst via betaald werk. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) voert deze nieuwe wet uit voor mensen die moeten gaan inburgeren in de gemeente Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Wanneer moet ik starten met inburgeren?

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) geeft aan de gemeente door dat u moet gaan inburgeren. Uw consulent van Sociale Zaken nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek noemen we de Brede Intake. In dit gesprek leggen we u uit hoe de gemeente u kan helpen bij uw inburgering en hoe u zo goed en zo snel mogelijk een zelfstandig leven kunt opbouwen in Nederland. Voordat u gaat inburgeren moet u een toets maken: de Leerbaarheidstoets. Deze toets bepaalt op welk niveau u de Nederlandse taal gaat leren. De gemeente maakt een afspraak met u voor het maken van de toets.

Na de Brede Intake maakt uw consulent samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat hoe en waar u gaat inburgeren. U heeft drie jaar de tijd om uw inburgeringsexamen te halen. Uw consulent zal u begeleiden bij de inburgering, het opbouwen van een groep mensen om u heen die u kunnen helpen en het vinden van werk of onderwijs.

Video over inburgeren

De film hieronder laat zien wat er allemaal gaat gebeuren. U kunt de film ook kijken in andere talen. Klik op uw taal om de film te bekijken: Engels, Spaans, Farsi, Tigrinya, Somalisch, Arabisch, Dari en Pashto.

  • U staat op de wachtlijst voor een woning in de gemeente Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul. Zodra er een woning beschikbaar is, krijgt u een brief met een uitnodiging van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) om naar uw woning te gaan kijken. Op de dag dat u de sleutel krijgt, gaat VluchtelingenWerk met u mee naar de woning en ondertekent u het huurcontract. Daarna gaat u samen met de begeleider van VluchtelingenWerk naar Sociale Zaken Maastricht Heuvelland om een uitkering aan te vragen. VluchtelingenWerk helpt u verder met het regelen van praktische zaken.  U kunt tegen uw begeleider van VluchtelingenWerk zeggen waar u hulp bij wilt hebben.

  • Zolang u nog geen werk heeft, krijgt u van de gemeente geld om van te leven. Dit noemen we de Participatiewet. Bij deze wet horen afspraken. Die afspraken worden aan u uitgelegd tijdens gesprekken met uw consulent bij Sociale Zaken.

  • In de Participatiewet is geregeld dat u uw best moet doen om werk te vinden. Door naast de inburgering te gaan werken kunt u niet alleen zelf geld verdienen, maar kunt u ook extra oefenen met Nederlands spreken. Zo kunt u de taal sneller leren. Door samen te werken met collega's leert u ook hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan. De stappen die u neemt om werk te vinden staan beschreven in uw Plan Inburgering en Participatie (PIP). Uw consulent zal u begeleiden bij het bereiken van uw doelen.

  • Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Bel naar: 14 043 of stuur een e-mail naar: Post-SocialeZaken [at] maastricht.nl.

    Meer informatie

    Kijk voor meer informatie op: