Energietoeslag

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Voor huishoudens met een laag inkomen is er daarom de energietoeslag. Dit is een eenmalige tegemoetkoming.

Heeft u de toeslag niet automatisch ontvangen? Vraag de toeslag aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Lees eerst de volgende informatie goed door en beantwoord de vragen. Na het beantwoorden van de vragen weet u of u een aanvraag kunt doen en wat u daarvoor moet doen. 

Via de knop rechts op deze pagina kunt u de aanvraag eenvoudig digitaal indienen.

Papieren aanvraagformulier 

Vraagt u de toeslag liever niet digitaal aan? U kunt het formulier (pdf) ook downloaden, uitprinten, invullen en naar ons opsturen. Stuur het aanvraagformulier samen met de gevraagde documenten naar:

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
t.a.v. energietoeslag
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Voorwaarden energietoeslag:

 • U woont in de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul.
 • U bent ouder dan 21 jaar. Als u een partner heeft, is in ieder geval één van u ouder dan 21 jaar.
 • U woont zelfstandig en u betaalt uw eigen energiekosten.
 • De energietoeslag wordt één keer per huishouden (adres) uitbetaald.
 • Een huishouden kan uit één of meerdere personen bestaan.
 • De toeslag is € 1.300,- per huishouden (adres).

U komt niet in aanmerking als:

 • U in een instelling woont en geen energiekosten heeft.
 • U een briefadres heeft; u heeft geen energiekosten.
 • U studeert aan een universiteit, HBO of MBO (als u een partner heeft en één van beiden studeert heeft u mogelijk wel recht)*
 • U een hoger inkomen heeft dan de voor u geldende inkomensgrens. 
 • U de energietoeslag al (in een andere gemeente) heeft ontvangen.

*You will not receive this allowance when you go to college. However, when you have a partner and only one of you goes to college, you may be able to receive it.

Langere afhandeltijd

Er zijn veel aanvragen voor energietoeslag binnen gekomen. Hierdoor kan er vertraging ontstaan bij de afhandeling van uw aanvraag.

Wij vragen u vriendelijk om enig geduld. We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk iets te laten weten.

Verhoging energietoeslag
 
Onlangs heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt de eenmalige energietoeslag te verhogen van 800 naar 1300 euro. De Nederlandse gemeenten hebben naar de Rijksoverheid aangegeven dat ze bereid zijn om de uitvoering van de aanvullende tegemoetkoming voor hun rekening te nemen.

 • Heeft u de energietoeslag van 800 euro al ontvangen? U zult de resterende 500 euro automatisch uitbetaald krijgen. Dit kan wel enige tijd duren. We verwachten iedereen voor het eind van het jaar uitbetaald te hebben.
 • Gaat u de energietoeslag nog aanvragen? Nieuwe aanvragen ingediend na 1 augustus zullen, na beoordeling, meteen de 1300 euro uitbetaald krijgen.
 • Heeft u de energietoeslag al aangevraagd maar nog niet ontvangen? Dan ontvangt u binnenkort alvast de 800 euro. Voor de resterende 500 euro doen we zo snel mogelijk een nabetaling.
 • 1. Voldoet u aan de voorwaarden hierboven?

  • Ja:
   Ga door naar vraag 2.
  • Nee:
   U kunt geen aanvraag doen.

  2. Studeert u aan een universiteit, HBO of MBO?

  • Ja:
   U kunt geen aanvraag doen (tenzij u een partner heeft en maar één van u beiden een opleiding volgt. Ga dan naar vraag 3).
  • Nee:
   Ga door naar vraag 3.

  3. Heeft u of een huisgenoot een uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en woont u zelfstandig?

  • Ja:
   U hoeft geen aanvraag te doen. De energietoeslag is automatisch aan uw huishouden betaald. Let op: de energietoeslag wordt één keer per huishouden (adres) betaald. Nog eens aanvragen heeft dus geen zin.
    
  • Nee:
   Ga door naar vraag 4.

  4. Heeft u of een huisgenoot afgelopen jaar gebruik gemaakt van een regeling van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland?

  • Ja:
   U hoeft geen aanvraag te doen. De energietoeslag is automatisch aan uw huishouden betaald. Let op: de energietoeslag wordt één keer per huishouden (adres) betaald. Nog eens aanvragen heeft dus geen zin.
    
  • Nee:
   Ga door naar vraag 5.

  5. Is uw inkomen lager dan het bedrag in onderstaande tabel?

   

  21 tot pensioengerechtigde

  leeftijd

  Vanaf pensioengerechtigde

  leeftijd

  Alleenstaand/ alleenstaande ouder

  € 1256,07

  € 1397,26

  gehuwd/samenwonend (gezamenlijk inkomen)

  € 1794,39

  € 1892,81

  Dit inkomen is netto per maand zonder vakantiegeld. We kijken naar het inkomen van de maand die voorafgaat aan uw aanvraag.

  • Ja:
   U kunt een aanvraag doen. U krijgt binnen 8 weken een bericht op uw aanvraag. 
    
  • Nee:
   Uw inkomen is te hoog, u kunt geen aanvraag doen.

  Let op! Uitzonderingen

  In sommige gevallen worden niet alle inkomsten meegenomen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Een klein bedrag (ongeveer € 20) van het pensioen wordt niet meegerekend Ook geldt er een vrijstelling als u een aanvullend particulier pensioen heeft. Ligt uw inkomen rond de inkomensgrens? Dan adviseren wij u om het voor de zekerheid na te vragen bij de gemeente. Dat voorkomt teleurstellingen. Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 043.

 • Wat is de energietoeslag?

  De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt de energiebelasting voor alle huishoudens. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is er in 2022 een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag.

  Wie krijgt de energietoeslag wel en wie niet?

  U krijgt wel energietoeslag

  U krijgt de energietoeslag als u aan de voorwaarden voldoet en:

  • als u een uitkering krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz;
  • als u tot een huishouden met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum, bijstandsnorm) behoort;

  U krijgt geen energietoeslag

  Voldoet u niet aan de voorwaarden of behoort u tot een van onderstaande groepen, dan krijgt u geen energietoeslag:

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten
  • dak- en thuislozen
  • mensen die in een instelling verblijven

  Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

  U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 31-12-2022.

  Wat is 120% van het sociaal minimum?

  Als u een inkomen heeft dat maximaal 120% van het sociaal minimum is (bijstandsnorm), dan heeft u een laag inkomen. Dat betekent dat u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komt voor de energietoeslag. Onderstaande netto bedragen zijn 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) van 1 januari 2022 (exclusief vakantiegeld).

  Inkomenstabel normen (120%) vanaf 1 juli 2022

   

  21 tot pensioengerechtigde

  leeftijd

  Vanaf pensioengerechtigde

  leeftijd

  Alleenstaande (ouder)

  € 1256,07

  € 1397,26

  gehuwden (gezamenlijk inkomen)

  € 1794,39

  € 1892,81

  Heb ik als ondernemer ook recht op energietoeslag?

  Bent u ondernemer? Misschien heeft u dan ook recht op energietoeslag. Wij vragen u af te wachten tot u de winst- en verliesrekening (resultatenrekening) van 2021 van uw bedrijf heeft. Daarna kunt u eventueel een aanvraag indienen.

  Op basis van uw maandelijks inkomen èn uw resultatenrekening  kunnen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor energietoeslag. Kijk voor de exacte voorwaarden in de tabel hierboven.

  Ik heb x aantal dagen/weken geleden energietoeslag aangevraagd maar ik heb nog niets gehoord. Hoe weet ik of de aanvraag en/of bewijsstukken goed zijn ontvangen? Wanneer krijg ik bericht?


  Op dit moment is het erg druk met het verwerken van alle aanvragen die binnen komen. Het kan dus gebeuren dat het wat langer duurt dan u van ons gewend bent, voordat u bericht ontvangt. Wij vragen u vriendelijk om nog even geduld te hebben. We sturen momenteel geen  ontvangstbevestigingen per brief. Digitale aanvragen ontvangen wel een ontvangstbevestiging.

  We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk iets te laten weten. We verwachten iedereen voor het eind van het jaar uitbetaald te hebben.

  Ik zit slechts enkele euro’s over het genoemde normbedrag heen. Heb ik dan toch geen recht op de toeslag?

  Wanneer u slechts een klein bedrag boven de norm zit adviseren wij u om even contact op te nemen met een medewerker van SZMH. Dit kan via 14 043.    Misschien komt u toch in aanmerking. Dit hangt af of er sprake is van individuele, bijzondere omstandigheden.

  Ik ben vergeten om bijlagen toe te voegen, wat moet ik nu doen?


  Wanneer u niet alle benodigde stukken heeft meegestuurd wordt u gebeld of ontvangt u een mail of brief. Wij vragen u dan precies wat wij nog nodig hebben. 
   

  Ik betaal de energiekosten via de huur/ het energiecontract staat op naam van mijn huisgenoot / mijn energiecontract is niet gewijzigd waardoor ik niet meer betaal. Heb ik recht op energietoeslag?


  De energietoeslag wordt eenmaal per huishouden/adres verstrekt. Wanneer het energiecontract op naam van uw huisgenoot staat komt deze in principe in aanmerking voor de vergoeding (als aan alle andere voorwaarden wordt voldaan).
   

  Ik heb een brief gekregen dat ik het geld z.s.m. ontvang, maar heb nog niks ontvangen. Hoe kan dit?  Wanneer u dit bericht heeft ontvangen vindt de betaling meestal direct plaats. Soms duurt het echter wat langer voordat een betaling kan plaats vinden. Wij vragen dan ook om enig geduld. Heeft u 2 weken na het bericht nog niets ontvangen? Dan  adviseren wij u om contact op te nemen via 14 043.
   

  Ik ben wel student, maar ik ontvang geen studiefinanciering. Kom ik dan wel in aanmerking voor de toeslag?


  Als u student bent komt u op dit moment in principe niet in aanmerking voor de energietoeslag. Het feit of u wel of niet studiefinanciering ontvangt is daarbij niet van doorslaggevend belang. Er wordt landelijk nog gewerkt aan richtlijnen voor het wel/niet toekennen van de energietoeslag aan studenten. Zodra dit duidelijk is volgt meer informatie op deze pagina.
   

  Ik kom niet in aanmerking voor de energietoeslag. Maar ik heb wel een hoge eindafrekening ontvangen. Kom ik dan mogelijk wel in aanmerking voor andere regelingen?  Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk welke mogelijkheden geboden worden. Wanneer u een hoog voorschot  of een hoge eindafrekening heeft is het wel verstandig om contact op te nemen met ons. Wij kijken dan samen met u naar mogelijke oplossingen. Het gaat dan niet alleen om financiële ondersteuning maar ook om structurele oplossingen om uw energieverbruik te verlagen. Misschien is er sprake van individuele bijzondere omstandigheden waardoor u toch in aanmerking komt voor de energietoeslag.

  Telt (nabestaanden)pensioen mee als inkomen?


  Ja, nabestaandenpensioen telt mee als inkomen.

  Ik zit in de schuldhulpverlening, heb ik recht op energietoeslag?

  Is uw inkomen hoger dan 120% van het sociaal minimum  maar zit u in een schuldhulpverleningstraject? Dit kan invloed hebben op uw daadwerkelijke inkomen. Als u twijfelt of u recht heeft op energietoeslag adviseren wij u om even contact op te nemen met een medewerker van SZMH. Dit kan telefonisch via 14 043.