Energietoeslag

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Voor huishoudens met een laag inkomen is er daarom de energietoeslag. Dit is een eenmalig bedrag van €800,-.

Heeft u de toeslag niet automatisch ontvangen? Vraag de toeslag aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Lees eerst de volgende informatie goed door en beantwoord de vragen. Na het beantwoorden van de vragen weet u of u een aanvraag kunt doen en wat u daarvoor moet doen. 

Het papieren aanvraagformulier komt op 1 juli

Het is helaas nu nog niet mogelijk om het aanvraagformulier op papier in te vullen. Daar wordt nog aan gewerkt. Vanaf 1 juli kunt u het papieren aanvraagformulier op deze webpagina vinden.

Voorwaarden energietoeslag:

 • U woont in de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul.
 • U bent ouder dan 21 jaar. Als u een partner heeft, is in ieder geval één van u ouder dan 21 jaar.
 • U woont zelfstandig en u betaalt uw eigen energiekosten.
 • De energietoeslag wordt één keer per huishouden (adres) uitbetaald.
 • Een huishouden kan uit één of meerdere personen bestaan.
 • De toeslag is € 800,- per huishouden (adres).

U komt niet in aanmerking als:

 • U in een instelling woont en geen energiekosten heeft.
 • U een briefadres heeft; u heeft geen energiekosten.
 • U studeert aan een universiteit, HBO of MBO (als u een partner heeft en één van beiden studeert heeft u wel recht)*
 • U een hoger inkomen heeft dan de voor u geldende inkomensgrens. 
 • U de energietoeslag al (in een andere gemeente) heeft ontvangen.

*You will not receive this allowance when you go to college. However, when you have a partner and only one of you goes to college, you may be able to receive it.

 • 1. Voldoet u aan de voorwaarden hierboven?

  • Ja:
   Ga door naar vraag 2.
  • Nee:
   U kunt geen aanvraag doen.

  2. Studeert u aan een universiteit, HBO of MBO?

  • Ja:
   U kunt geen aanvraag doen (tenzij u een partner heeft en maar één van u beiden een opleiding volgt. Ga dan naar vraag 3).
  • Nee:
   Ga door naar vraag 3.

  3. Heeft u of een huisgenoot een uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en woont u zelfstandig?

  • Ja:
   U hoeft geen aanvraag te doen. De energietoeslag is automatisch aan uw huishouden betaald. Let op: de energietoeslag wordt één keer per huishouden (adres) betaald. Nog eens aanvragen heeft dus geen zin.
    
  • Nee:
   Ga door naar vraag 4.

  4. Heeft u of een huisgenoot afgelopen jaar gebruik gemaakt van een regeling van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland?

  • Ja:
   U hoeft geen aanvraag te doen. De energietoeslag is automatisch aan uw huishouden betaald. Let op: de energietoeslag wordt één keer per huishouden (adres) betaald. Nog eens aanvragen heeft dus geen zin.
    
  • Nee:
   Ga door naar vraag 5.

  5. Is uw inkomen lager dan het bedrag in onderstaande tabel?

   

  21 tot pensioengerechtigde

  leeftijd

  Vanaf pensioengerechtigde

  leeftijd

  Alleenstaande (ouder)

  € 1244,55

  € 1382,89

  gehuwden

  € 1777,92

  € 1872,50

  Dit inkomen is netto per maand zonder vakantiegeld. We kijken naar het inkomen van de maand die voorafgaat aan uw aanvraag.

  • Ja:
   U kunt een aanvraag doen. U krijgt binnen 8 weken een bericht op uw aanvraag. 
    
  • Nee:
   Uw inkomen is te hoog, u kunt geen aanvraag doen.
 • Wat is de energietoeslag?

  De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt de energiebelasting voor alle huishoudens. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is er in 2022 een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag van € 800.

  Wie krijgt de energietoeslag wel en wie niet?

  U krijgt wel energietoeslag

  U krijgt de energietoeslag als u aan de voorwaarden voldoet en:

  • als u een uitkering krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz;
  • als u tot een huishouden met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum, bijstandsnorm) behoort;

  U krijgt geen energietoeslag

  Voldoet u niet aan de voorwaarden of behoort u tot een van onderstaande groepen, dan krijgt u geen energietoeslag:

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten
  • dak- en thuislozen
  • mensen die in een instelling verblijven

  Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

  U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 31-12-2022.

  Wat is 120% van het sociaal minimum?

  Als u een inkomen heeft dat maximaal 120% van het sociaal minimum is (bijstandsnorm), dan heeft u een laag inkomen. Dat betekent dat u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komt voor de energietoeslag. Onderstaande netto bedragen zijn 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) van 1 januari 2022 (exclusief vakantiegeld).

  Inkomenstabel normen (120%) vanaf 1 januari 2022

  Leefsituatie

  Leeftijd

  Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 

  alleenstaand

  21 jaar- AOW

  € 1.244,54

  vanaf AOW

  € 1.382,89

  gehuwd/samenwonend

  21 jaar- AOW

  € 1.777,92

  vanaf AOW

  € 1.872,49