Energietoeslag

In English
De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot en met 130 procent van het sociaal minimum. De toeslag is maximaal 1.300 euro.

 

Hoeveel is 130 procent van het sociaal minimum?

Dat hangt af van uw situatie.  

Situatie thuis 130 procent zonder toeslagen en vakantiegeld is netto per maand: 
Alleenstaande of alleenstaand ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd 
 
1.502,53 
U bent getrouwd of woont samen en bent tussen 21 jaar en AOW-leeftijd 
 
2.146,46 
Alleenstaande of alleenstaand ouder met AOW 
 
1.676,71 
U bent getrouwd of woont samen, 1 of allebei met AOW
 
2.276,85 

Zelf aanvragen vanaf 5 december 2023 

Krijgt uw huishouden de energietoeslag niet automatisch? Vanaf 5 december 2023 kunt u zelf een aanvraag doen met DigiD.

Heeft u geen energietoeslag 2022 gehad? Niet van ons en ook niet in een andere gemeente? Als u voldoet aan de voorwaarden voor energietoeslag 2023, krijgt u maximaal 1.300 euro.

Voorwaarden 

De voorwaarden voor energietoeslag 2023 zijn:  

 • U bent 21 jaar of ouder en woont in een zelfstandige woning 
 • U betaalt de eigen energiekosten  
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130 procent van het sociaal minimum. Bovenaan deze pagina leest u hoeveel dat is 
 • U of iemand in uw huishouden heeft niet eerder energietoeslag 2023 gehad  

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Doe dan toch een aanvraag.  Wij kijken of u wel of niet recht heeft op energietoeslag 2023.   

Automatisch gekregen 

Veel huishoudens hebben in november automatisch de energietoeslag op hun rekening gekregen. 

Bijvoorbeeld mensen met een uitkering. En mensen die de energietoeslag voor 2022 van ons gehad hebben en nu ook voldoen aan de voorwaarden. Meestal kregen zij 800 euro.  

 Vertel het anderen 

Kent u mensen die misschien recht hebben op de energietoeslag? Vertel die mensen er dan over. We willen dat zo veel mogelijk mensen die er recht op hebben, de toeslag ook echt krijgen.  

Meer informatie   

We snappen het als u vragen heeft over de energietoeslag 2023.  

 • Kijk hieronder voor een aantal antwoorden op vragen die u misschien heeft  
 • Bel met uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of met 14 043 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur)
 • Stuur een e-mail naar energietoeslag [at] maastricht.nl (energietoeslag[at]maastricht[dot]nl)

Vragen en antwoorden

  • Ik heb hulp nodig bij het aanvragen. Waar kan ik terecht?  

  Bij de wijkservicepunten van Trajekt krijgt u advies, informatie en ondersteuning. Er zijn wijkservicepunten in de Heuvellandgemeenten en in Maastricht. De adressen staan op de website van Trajekt. Bij de Maastrichtse wijkservicepunten in De Heeg, Wittevrouwenveld, Mariaberg en Malberg is er elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur een vrij inloopspreekuur.

  U kunt ook langsgaan bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in uw gemeente. De adressen vindt u op de website van het Informatiepunt.   

  Neem altijd de volgende dingen mee:  

  • Inloggegevens van DigiD (ook van uw partner als u die heeft) 
  • Een geldig Nederlands paspoort of Identiteitskaart (géén rijbewijs) 
  • Uw bankpas 
  • Gegevens over uw inkomen (ook van uw partner als u die heeft). 
  • Wat zijn de voorwaarden van de energietoeslag 2023?  

  - U bent 21 jaar of ouder en woont in een zelfstandige woning 
  - U betaalt eigen energiekosten 
  - Het (gezamenlijk) inkomen van uw huishouden is niet hoger dan 130 procent van het sociaal minimum. Bovenaan deze pagina leest u hoeveel dat is.
  - U of iemand in uw huishouden heeft niet eerder energietoeslag 2023 gehad, bijvoorbeeld van een andere gemeente.  

  • Ik voldoe niet aan de voorwaarden van energietoeslag 2023. Wat als mijn inkomen, woon- of leefsituatie verandert vóór 30 juni 2024? 

  Verandert uw situatie, kijk dan opnieuw of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, doe dan een aanvraag voor energietoeslag 2023. Dat kan tot en met 30 juni 2024.  

  • Wat is de inkomensgrens voor de energietoeslag 2023?  

  De inkomensgrens is 130 procent van het sociaal minimum. Hoeveel dat voor u is, hangt af van uw situatie en leeftijd. Bovenaan deze pagina vindt u een overzicht met de bedragen per situatie. 

  • Welk inkomen telt mee? 

  Het gaat om het netto-inkomen van u en uw eventuele partner. Netto betekent zonder loonbelasting en premies. Vakantiegeld, zorgtoeslag en huurtoeslag tellen niet mee. Als inkomen tellen onder andere wel mee: 
   

  - loon 
  - uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering 
  - AOW en aanvullend pensioen 
  - inkomen uit eigen onderneming 
  - inkomen uit verhuur. 

  • Controleren jullie mijn vermogen bij het bepalen of ik energietoeslag 2023 krijg?  

  Nee. We controleren niet hoeveel vermogen iemand heeft.  

  • Wie krijgt de energietoeslag automatisch? 

  Inwoners met een bijstands- of een andere uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. 

  Inwoners die van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een AIO-aanvulling op hun AOW krijgen.

  Inwoners die in 2022 of vóór 1 augustus 2023 bijzondere bijstand of een andere tegemoetkoming of minimaregeling van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland hebben gekregen en dit jaar ook voldoen aan alle voorwaarden. 

  Inwoners die energietoeslag 2022 hebben gekregen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en dit jaar ook voldoen aan alle voorwaarden. 

  • Ik ben 18, 19 of 20 jaar. Kan ik energietoeslag 2023 aanvragen?  

  Nee. Inwoners jonger dan 21 hebben geen recht op de energietoeslag 2023. Behalve wanneer ouders niet aan de wettelijke onderhoudsplicht (kunnen) voldoen. Dat betekent dat ouders voor hun kind van 18 tot 21 jaar niet de kosten betalen van bijvoorbeeld eten en een woning (levensonderhoud) en studie. Inwoners waarvan dit bij ons bekend is, krijgen de energietoeslag 2023 automatisch als zij aan de voorwaarden voldoen . 

   

  • Vanaf wanneer kan ik zelf energietoeslag aanvragen?

  Huishoudens die niet automatisch energietoeslag 2023 krijgen, kunnen vanaf 5 december 2023 zelf een aanvraag doen met DigiD

  Een aanvraag met DigiD is veiliger:

  1. uw gegevens zijn al ingevuld
  2. de aanvraag kan niet kwijtraken in de post
  3. u krijgt meteen automatisch een bericht dat we u aanvraag gekregen hebben.

  U kunt ook hulp krijgen bij het digitaal aanvragen van de energietoeslag. Onder het blokje ‘Waar kan ik terecht als ik hulp nodig heb bij het aanvragen van energietoeslag?’ leest u waar u hulp kunt krijgen. 

  • Komt er ook een papieren formulier?

  Ja. Vanaf 5 december 2023 kunt u bellen met 14 043 en een papieren formulier aanvragen. 

  • Wanneer krijg ik een reactie?

  Wanneer u een aanvraag doet, hoort u binnen 8 weken van ons of u energietoeslag krijgt of niet. Als u energietoeslag van ons krijgt, betalen wij die binnen 4 weken uit. 

  • Tot wanneer kan ik energietoeslag 2023 aanvragen? 

  Tot en met 30 juni 2024. 

  • Hoe hoog is de energietoeslag 2023?  

  De energietoeslag 2023 is 800 euro of 1.300 euro maximaal. 

  • Waarom is er verschil in de bedragen voor energietoeslag 2023? 

  De overheid gaat uit van maximaal 2.600 euro voor energietoeslag 2022 en 2023 samen. 

  Huishoudens die vóór 1 juli 2023 energietoeslag 2022 van ons hebben gehad, kregen in totaal 1.800 euro. Daar zat al 500 euro in van de energietoeslag 2023. Zij krijgen nu 800 euro. 

  Huishoudens die geen recht hadden op energietoeslag 2022, maar nu wel voldoen aan de voorwaarden voor energietoeslag 2023, krijgen 1.300 euro. 

  Voor huishoudens die in een andere gemeente energietoeslag 2022 hebben gehad en die verhuisd zijn naar ons werkgebied, kijken we naar het bedrag dat ze in de andere gemeente hebben gekregen. Dat bedrag bepaalt hoeveel energietoeslag 2023 ze krijgen.  

  • Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik energietoeslag aanvraag? 

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland gaat netjes om met uw persoonsgegevens, zoals dat hoort volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We vragen en gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens leest u in de algemene privacyverklaring. 

  Per huishouden kunt u 1 keer energietoeslag krijgen. 

  • Ik heb de energietoeslag niet aangevraagd, maar heb het bedrag toch op mijn rekening ontvangen. Hoe komt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland aan mijn gegevens?

  U heeft een bijstandsuitkering: we hebben uw gegevens omdat u een uitkering ontvangt van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Zo hebben we gezien dat u recht heeft op de energietoeslag 2023. 

  U heeft de energietoeslag 2022 gekregen van ons: we hebben de gegevens ook gebruikt voor de energietoeslag 2023. Zo hebben we gezien dat u dit jaar ook weer recht heeft op de energietoeslag. 

  U heeft een uitkering via de Sociale Verzekeringsbank of het UWV: zo hebben we gezien dat u ook dit jaar recht heeft op de energietoeslag voor 2023. 

  • Wanneer betaalt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland de energietoeslag 2023 uit?  

  We betalen vanaf 20 november 2023 aan een zo groot mogelijk groep huishoudens de energietoeslag automatisch uit. 

  • Tot wanneer mag Sociale Zaken Maastricht Heuvelland energietoeslag 2023 uitbetalen?  

  Tot 31 augustus 2024. 

  • Wat is een huishouden?  

  Met een huishouden bedoelen we een alleenstaande, een alleenstaande ouder met een of meer kinderen, mensen die samenwonen of getrouwd zijn.   

  • Wat is de peildatum voor het inkomen?  

  De peildatum is de kalendermaand vóór de maand waarin u de toeslag aanvraagt.  

  • Wat is een zelfstandige woning?  

  Met een zelfstandige woning bedoelen we een woning met eigen toegang en eigen keuken, douche en toilet.  

  • Wat is de inkomensgrens voor de energietoeslag 2023?  

  De inkomensgrens is 130 procent van het sociaal minimum. Hoeveel dat voor u is, hangt af van uw situatie en leeftijd. Bovenaan aan het begin van deze pagina ziet u de tabel met bedragen.

  • Ik ben ondernemer. Kan ik energietoeslag 2023 aanvragen?  

  Ja. Ook als zelfstandige heeft u misschien recht op de energietoeslag. Uw inkomen moet dan lager of gelijk zijn aan 130 procent van het sociaal minimum. Bovenaan aan het begin van deze pagina ziet u de tabel met bedragen. 

  • Wat zijn de gevolgen voor mijn uitkering of andere toeslagen als ik energietoeslag 2023 krijg?   

  Die zijn er niet. Energietoeslag krijgen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of andere toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.  

  • Krijgen studenten energietoeslag? 

  Bent u student met een basisbeurs en een aanvullende beurs voor uitwonenden? Of heeft u geen recht meer op een studiebeurs, maar heeft u wel een studielening van DUO? DUO kijkt dan of u recht heeft op de eenmalige tegemoetkoming energiekosten van 400 euro voor studenten. Dit bedrag is een gift. Vanaf januari 2024 betaalt DUO de tegemoetkoming automatisch uit aan studenten die er recht op hebben. Vragen? Neem contact op met DUO of kijk op de website van DUO voor meer informatie.   

  • Can students receive an amount of money to help cover high energy bills?

  In specific situations students with certain forms of student finance from Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) can receive an amount of 400 euro max to help cover high energy bills, DUO will pay this amount automatically starting january 2024. Contact DUO for the latest information on this subject.   

  • Ik heb het geld van de energietoeslag gekregen op mijn bankrekening, maar ik heb verder nog niets gehoord van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Hoe kan dat? 

  We sturen u binnen enkele dagen een brief. Het kan gebeuren dat u het geld eerder krijgt dan de brief. 

  • Moet ik de energietoeslag 2023 later terugbetalen?  

  Nee. U hoeft de energietoeslag niet terug te betalen.  

  • Kan ik een deel van de energietoeslag 2023 al wat eerder krijgen?  

  Nee. Vanaf 20 november 2023 aan een zo groot mogelijk groep huishoudens de energietoeslag automatisch uit. We mogen de energietoeslag 2023 uitbetalen tot 31 augustus 2024.