Energietoeslag

In English
De energietoeslag is voor huishoudens met een laag inkomen. Het maakt niet uit of u betaald werk hebt, zzp-er bent of een uitkering ontvangt. De toeslag is maximaal 1.300 euro en kunt u 1 keer aanvragen. U kunt de toeslag over 2023 aanvragen tot en met 30 juni 2024.

Wat is een laag inkomen

Dat is een inkomen tot en met 130 procent van het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat per maand nodig is om van te leven. Hoeveel 130 procent van het sociaal minimum is, leest u bij de Vragen en antwoorden onderaan op deze pagina.

Zelf aanvragen 

Heeft uw huishouden de energietoeslag niet automatisch gehad? Doe dan zelf een aanvraag met DigiD. Als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u maximaal 1.300 euro. Die hoeft u niet terug te betalen.

In het filmpje hieronder leggen we u uit hoe u energietoeslag kunt aanvragen.

Hoe lang duurt het

Na de aanvraag krijgt u een brief. In de brief staat of u recht heeft op de energietoeslag. We proberen de brief binnen 8 weken te sturen.  

 

Voorwaarden voor energietoeslag

 • U bent 21 jaar of ouder en woont in een zelfstandige woning. 
 • U betaalt de eigen energiekosten . 
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130 procent van het sociaal minimum . 
 • Niemand in uw huishouden heeft al energietoeslag 2023 gekregen.
   

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Doe dan toch een aanvraag.  Wij kijken of u wel of niet recht heeft op energietoeslag.   

We snappen het als u vragen heeft over de energietoeslag  

 • Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.  
 • Bel met uw contactpersoon van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of met 14 043 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).
 • Stuur een e-mail naar energietoeslag [at] maastricht.nl (energietoeslag[at]maastricht[dot]nl).

Vragen en antwoorden

 • Dat hangt af van uw situatie en leeftijd.

  Situatie thuis 130 procent zonder toeslagen en vakantiegeld is netto in euro per maand 
  Alleenstaande of alleenstaand ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd 
   
  1.585,53
  U bent getrouwd of woont samen en bent tussen 21 jaar en AOW-leeftijd 
   
  2.265,04
  Alleenstaande of alleenstaand ouder met AOW 
   
  1.760,81
  U bent getrouwd of woont samen, 1 of allebei met AOW
   
  2.386,41
 • Bij de wijkservicepunten van Trajekt krijgt u advies, informatie en ondersteuning. Er zijn wijkservicepunten in de Heuvellandgemeenten en in Maastricht. De adressen staan op de website van Trajekt. Bij de Maastrichtse wijkservicepunten in De Heeg, Wittevrouwenveld, Mariaberg en Malberg is er elke dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur een vrij inloopspreekuur.

  U kunt ook langsgaan bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in uw gemeente. De adressen vindt u op de website van het Informatiepunt.   

  Neem altijd de volgende dingen mee:  

  • Inloggegevens van DigiD (ook van uw partner als u die heeft) 
  • Een geldig Nederlands paspoort of Identiteitskaart (geen rijbewijs) 
  • Uw bankpas 
  • Gegevens over uw inkomen (ook van uw partner als u die heeft). 
  • Ik voldoe niet aan de voorwaarden van energietoeslag. Maar wat als mijn inkomen, woon- of leefsituatie verandert vóór 30 juni 2024? 

  Verandert uw situatie, kijk dan opnieuw of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, doe dan een aanvraag voor energietoeslag. Dat kan tot en met 30 juni 2024.  

  • Welk inkomen telt mee? 

  Het gaat om het netto-inkomen van u en uw eventuele partner. Netto betekent zonder loonbelasting en premies. Vakantiegeld, zorgtoeslag en huurtoeslag tellen niet mee. Als inkomen tellen onder andere wel mee:  

  - Loon 
  - Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering 
  - AOW en aanvullend pensioen 
  - Inkomen uit eigen onderneming 
  - Inkomen uit verhuur. 

  • Controleren jullie mijn vermogen bij het bepalen of ik energietoeslag krijg?  

  Nee. We controleren niet hoeveel vermogen iemand heeft.  

 • Veel huishoudens kregen de energietoeslag over 2023  al automatisch op hun rekening. Bijvoorbeeld:

  1. Inwoners met een bijstands- of een andere uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
  2. Inwoners die van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een AIO-aanvulling op hun AOW krijgen
  3. Inwoners die in 2023 bijzondere bijstand of een andere tegemoetkoming, toeslag of minimaregeling van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland hebben gekregen en dit jaar ook voldoen aan alle voorwaarden. 
  • Ik ben 18, 19 of 20 jaar. Kan ik energietoeslag aanvragen?  

  Nee. Inwoners jonger dan 21 hebben geen recht op de energietoeslag. Behalve als ouders niet aan de wettelijke onderhoudsplicht (kunnen) voldoen. Dat betekent dat ouders voor hun kind van 18 tot 21 jaar niet de kosten betalen van bijvoorbeeld eten en een woning (levensonderhoud) en studie. Inwoners waarvan dit bij ons bekend is, krijgen de energietoeslag automatisch als zij aan de voorwaarden voldoen. 

   

 • Huishoudens die niet automatisch energietoeslag krijgen, kunnen zelf een aanvraag doen met DigiD

  Een aanvraag met DigiD is veiliger:

  1. Uw gegevens zijn al ingevuld
  2. De aanvraag kan niet kwijtraken in de post
  3. U krijgt meteen automatisch een bericht dat we u aanvraag gekregen hebben.

  U kunt ook hulp krijgen bij het digitaal aanvragen van de energietoeslag. Onder de vraag ‘Ik heb hulp nodig bij het aanvragen. Waar kan ik terecht?’ leest u waar u hulp kunt krijgen. 

  • Is er ook een papieren formulier?

  Ja. U kunt bellen naar 14 043 en een papieren formulier aanvragen. 

  • Wanneer krijg ik een reactie?

  Wanneer u een aanvraag doet, hoort u binnen 8 weken van ons of u energietoeslag krijgt of niet. Als u energietoeslag van ons krijgt, betalen wij die binnen 4 weken uit. 

  • Tot wanneer kan ik energietoeslag aanvragen? 

  Tot en met 30 juni 2024. 

  • Hoe hoog is de energietoeslag?  

  De energietoeslag is maximaal 1.300 euro. 

  • Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik energietoeslag aanvraag? 

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland gaat netjes om met uw persoonsgegevens, zoals dat hoort volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We vragen en gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens leest u in de algemene privacyverklaring. 

  Per huishouden kunt u 1 keer energietoeslag krijgen. 

  • Ik heb de energietoeslag niet aangevraagd, maar heb het bedrag toch op mijn rekening ontvangen. Hoe komt Sociale Zaken Maastricht Heuvelland aan mijn gegevens?

  U heeft een bijstandsuitkering: we hebben uw gegevens omdat u een uitkering ontvangt van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Zo hebben we gezien dat u recht heeft op de energietoeslag. 

  U heeft eerder energietoeslag gekregen van ons: we hebben de gegevens ook gebruikt voor deze energietoeslag. Zo hebben we gezien dat u dit jaar ook weer recht heeft op de energietoeslag. 

  U heeft een uitkering via de Sociale Verzekeringsbank of het UWV: zo hebben we gezien dat u recht heeft op de energietoeslag. 

 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland mag  tot 31 augustus 2024 energietoeslag uitbetalen. 

  • Wat is een huishouden?  

  Met een huishouden bedoelen we een alleenstaande, een alleenstaande ouder met een of meer kinderen, mensen die samenwonen of getrouwd zijn.   

  • Wat is de peildatum voor het inkomen?  

  De peildatum is de kalendermaand vóór de maand waarin u de toeslag aanvraagt.  

  • Wat is een zelfstandige woning?  

  Met een zelfstandige woning bedoelen we een woning met eigen toegang en eigen keuken, douche en toilet.  

   

 • Ja. Ook als zelfstandige heeft u misschien recht op de energietoeslag. Uw inkomen moet dan lager of gelijk zijn aan 130 procent van het sociaal minimum. Bij de vraag ‘Hoeveel is 130 procent van het sociaal minimum?’ op deze pagina ziet u de tabel met bedragen. 

 • Die zijn er niet. Energietoeslag krijgen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of andere toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.  

  • Krijgen studenten energietoeslag? 

  Bent u student met een basisbeurs en een aanvullende beurs voor uitwonenden? Of heeft u geen recht meer op een studiebeurs, maar heeft u wel een studielening van DUO?  Vanaf januari 2024 betaalt DUO een tegemoetkoming in energiekosten van 400 euro automatisch uit aan studenten die er recht op hebben. Vragen? Neem contact op met DUO of kijk op de website van DUO voor meer informatie.   

  • Can students receive an amount of money to help cover high energy bills?

  In specific situations students with certain forms of student finance from Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) can receive an amount of 400 euro max to help cover high energy bills, DUO will pay this amount automatically starting january 2024. Contact DUO for the latest information on this subject.   

  International students living in Maastricht can apply for a one-off Energy Cost Allowance for international students from Gemeente Maastricht (the municipality of Maastricht). You can get an amount of 400 euros if you meet all the conditions. Check the application form on the municipality's application page.

 • Nee. U hoeft de energietoeslag niet terug te betalen.