20 december 2022 - Nieuws

Uitbetaling voorschot energietoeslag 2023

Rond 20 december 2022 betaalt SZMH aan een grote groep huishoudens (ongeveer 7500) een voorschot uit op de energietoeslag van 2023. Het gaat om een bedrag van 500 euro.

SZMH betaalt het voorschot uit aan inwoners die:

  • over 2022 energietoeslag hebben ontvangen én
  • op dit moment een uitkering ontvangen of in 2022 bijzondere bijstand of een minimavergoeding hebben ontvangen of pensioengerechtigd zijn.

Let op: bij de overschrijving van het bedrag van 500 euro staat geen omschrijving of specificatie vermeld. Het gaat dus om het voorschot op de energietoeslag voor 2023. Dit geld hoeft u niet terug te betalen.

Het bedrag ziet u ook terug in de uitkeringsspecificatie die u in de week voor kerst per post ontvangt. Of als u inlogt op MijnOverzicht.

Nu (nog) geen voorschot

Er zijn ook huishoudens die over 2022 wel energietoeslag hebben ontvangen. Maar die nu (nog) geen voorschot krijgen. Omdat bijvoorbeeld nog niet helemaal duidelijk is of er ook voor 2023 recht bestaat op de energietoeslag. Dat zoekt SZMH dan eerst nog uit. Als er recht bestaat, betaalt SZMH op een later tijdstip alsnog het voorschot of een directe betaling van de hele energietoeslag voor 2023.

Vragen?

Bel bij vragen met uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Of met de balie via 14 043 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur).