20 mei 2022 - Nieuws

Stand van zaken uitbetaling energietoeslag

We vertelden u in een eerder bericht wanneer wij de Energietoeslag zouden betalen. In dit bericht leest u hoe ver Sociale Zaken Maastricht Heuvelland op dit moment is met het voorbereiden en uitbetalen van de Energietoeslag.

Wij betalen de Energietoeslag in 3 fases automatisch uit

Fase 1 (april 2022): Eerste uitbetaling aan huishoudens met een uitkering

Inwoners in de bijstand die zelfstandig wonen en in april een uitkering kregen van SZMH, hebben al een voorschot gekregen van € 400. Zij krijgen op 20 mei 2022 het tweede bedrag van € 400 uitbetaald.

Fase 2 (mei 2022): Uitbetaling aan huishoudens met AOW + AIO

Rond 20 mei betaalt SZMH een bedrag van € 800 uit aan huishoudens met een AOW-inkomen aangevuld met de AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen). Huishoudens die in aanmerking komen, krijgen eerst een brief met uitleg en krijgen daarna het geld uitbetaald.

Fase 3 (mei-juni 2022): Laatste huishoudens krijgen automatisch hun Energietoeslag

Daarna kijken wij nog verder wij bij ons bekend is en recht heeft op de toeslag. Bijvoorbeeld omdat zij andere ondersteuning ontvangen (zoals bijzondere bijstand of minimaregeling). Als u bij deze groep hoort, krijgt u een brief van ons en daarna krijgt ook u € 800 uitbetaald.

Aanvragen Energietoeslag (juni 2022)

Inwoners die recht hebben op de Energietoeslag, maar deze nog niet automatisch hebben gekregen, kunnen de toeslag vanaf juni zelf aanvragen. Wij zetten het aanvraagformulier rond 15 juni 2022 op deze website. Wij vragen u om de voorwaarden hieronder alvast te lezen. Zo weet u of u recht heeft op de toeslag en wordt u niet achteraf teleurgesteld:

  • U moet zelfstandig wonen en uw eigen energiekosten betalen
  • Een inkomen hebben lager of gelijk aan 120% van het sociaal minimum
  • Studenten komen niet in aanmerking voor deze toeslag
  • Inwoners jonger dan 21 jaar komen niet in aanmerking
  • Inwoners die in een inrichting verblijven komen niet in aanmerking.

Op het moment dat we de aanvraag openstellen volgt meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden. Houdt de website dus in de gaten.

Stijgende energieprijzen

Door de stijgende gasprijzen hebben steeds meer huishoudens een hoge energierekening. Naast de verlaging van de energiebelasting geeft de overheid geld aan gemeenten om kwetsbare huishoudens met een laag inkomen te helpen. Dat doen ze onder andere met de energietoeslag. Dat is een eenmalig bedrag van € 800 per huishouden. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland verzorgt de uitbetaling van de energietoeslag voor de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Gemeenten in Maastricht en Heuvelland werken ook nog aan maatregelen die huishoudens met een laag inkomen helpen om energie te besparen zodat zij hun energierekening blijvend kunnen verlagen.