9 december 2022 - Nieuws

Heb ik als ondernemer ook recht op energietoeslag?

Om te beoordelen of u als ondernemer recht heeft op de energietoeslag hebben wij wat gegevens van u nodig.

Wij vragen u daarom op deze verklaring de gegevens van uw onderneming(en) in te vullen. Het gaat over de maand voorafgaand aan de datum van uw aanvraag. Vul de verklaring naar waarheid in en onderteken deze.

Er wordt ook om een aantal bijlages gevraagd.

  • een overzicht uit uw (geautomatiseerde) administratie
  • de bewijsstukken van uw overige inkomsten (uit bijvoorbeeld loondienst, uitkering, partneralimentatie, inkomsten uit verhuur) over de vorige maand

Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring en de gevraagde bewijsstukken op naar
Sociale Zaken Maastricht – Heuvelland
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Lees meer over de energietoeslag.