4 maart 2022 - Nieuws

Energietoeslag: we moeten er nog even op wachten

Via diverse kanalen heeft u kunnen lezen dat er geld beschikbaar komt voor mensen met een lager inkomen. Het gaat om een tegemoetkoming van 800 euro en we noemen het de Energietoeslag. Wat dit lagere inkomen precies betekent en wie recht heeft op deze toeslag, wordt op dit moment door de gemeente uitgezocht. U kunt de toeslag dus nog niet aanvragen.

We begrijpen dat u vragen heeft over de Energietoeslag. Op dit moment hebben we nog geen extra informatie beschikbaar.

Houd de website goed in de gaten

We willen u vragen om de website www.socialezaken-mh.nl goed in de gaten te houden. Als we meer weten, zetten we het daar op. Als we de energietoeslag hebben uitbetaald, zetten we daarover ook een bericht op de website. In dat bericht vertellen wij u ook wat u moet doen als u het geld nog niet ontvangen heeft.