15 april 2022 - Nieuws

De eerste uitkeringsgerechtigden krijgen hun Energietoeslag

De Energietoeslag is een tegemoetkoming waarmee het kabinet inwoners met een lager inkomen wil helpen. In dit bericht leest u hoe ver we op dit moment zijn met het voorbereiden en uitbetalen van de Energietoeslag.

De Energietoeslag wordt in drie fases uitbetaald

Er moet nog van alles uitgezocht worden voordat iedereen die recht heeft op de Energietoeslag het hele bedrag kan krijgen. Maar omdat de situatie bij veel mensen nijpend is, gaat Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een gedeelte van de toeslag al in april uitbetalen. In de maanden daarna komt de rest van het geld. En komen ook de andere mensen die recht hebben op de toeslag aan de beurt. Hieronder leggen we uit wat er precies gaat gebeuren.

Fase 1, april 2022: Een deel van de uitkeringsgerechtigden krijgt een voorschot

Inwoners in de bijstand die zelfstandig wonen en in april een uitkering ontvangen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, krijgen gelijk met deze uitkering een voorschot van € 400,- uitbetaald op dezelfde rekening. De uitbetaling van het voorschot gebeurt één keer per huishouden/adres. Dit is niet de volledige vergoeding. De rest van het bedrag wordt nog voor de zomer van 2022 uitbetaald.

Fase 2, mei – juni 2022: De rest van de toeslag wordt uitgekeerd, overige inwoners die bij ons bekend zijn en recht hebben op de energietoeslag ontvangen deze

Vóór de zomer van 2022 krijgen de uitkeringsgerechtigden die in april een voorschot kregen de rest van het bedrag. Hoeveel het precies zal zijn, weten wij nu nog niet. We hopen daar snel meer over te kunnen vertellen.

Inwoners die bij Sociale Zaken bekend zijn omdat ze andere ondersteuning ontvangen én die er recht op hebben, krijgen dan ook hun Energietoeslag. Zij krijgen het hele bedrag in één keer uitbetaald. Op de vraag wie dit precies zijn, kunnen we nog geen antwoord geven. We zoeken nog uit wie voor een automatische betaling in aanmerking komt.

Fase 3, zomer 2022: Inwoners die nog geen energietoeslag hebben ontvangen, maar er mogelijk recht op hebben, kunnen de Energietoeslag zelf aanvragen

Natuurlijk zijn er ook inwoners die recht hebben op de toeslag, maar die nog niet bij ons bekend zijn of waarvan we niet zeker weten of ze de toeslag mogen krijgen. Zij kunnen de Energietoeslag zelf aanvragen. Wat de voorwaarden zijn om recht te hebben op de toeslag, zoeken wij op dit moment nog uit. Daarna gaan we alles voorbereiden, zodat de toeslag aangevraagd kan worden. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Stijgende energieprijzen

Door de stijgende gasprijzen hebben steeds meer huishoudens een hoge energierekening. Naast de verlaging van de energiebelasting krijgen gemeenten geld van de regering om inwoners met een laag inkomen te helpen. Dat doen ze onder andere met de Energietoeslag. Dat is een eenmalig bedrag van € 800 per huishouden. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland verzorgt de uitbetaling van de energietoeslag voor de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.