Loopbaan en scholing: Bijstand, sollicitatieplicht

Terug naar het overzicht

Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om te solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring.

U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen stage of scholing tot maximaal mbo-4 niveau. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

Meer informatie vindt u bij Bijstandsuitkering

Hoe werkt het?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

U vraagt zelf de ontheffing aan. Uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland nodigt u dan uit voor een gesprek. Hierin geeft u aan wat uw wensen zijn.

Besluiten wij u een ontheffing te geven? Dan wordt er samen met u gekeken naar de scholingsmogelijkheden. Deze afspraken worden in een plan van aanpak vastgelegd.

Online Aanvragen

Online aanvragen is niet mogelijk.

Voorwaarden

U heeft geen sollicitatieplicht als u een AOW-uitkering krijgt.

Overig

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen