Jongeren en werk: Voortijdig schoolverlaten

Terug naar het overzicht

Jongeren die voortijdig de school verlaten, kunnen moeite hebben met het vinden van een baan. U kunt een persoonlijk begeleider van de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk.

De begeleider werkt samen met opleidingscentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, Sociale Diensten, het UWV en andere instanties.

Wat moet ik doen?

U neemt contact op met uw gemeente of met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Bureau voortijdig schoolverlaten Maastricht en Mergelland

Bezoekers adres
Randwijcksingel 22
6229 EE Maastricht
Tel: 14 043
Fax: 043 350 47 00
E-mail: leerplichtvsv@maastricht.nl

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U kunt de begeleiding aanvragen tot u 23 jaar bent.
  • U heeft geen diploma gehaald op de havo, het vwo of mbo 2, 3 of 4. Een diploma van een van deze schoolsoorten heet een startkwalificatie.