Medezeggenschap

Nieuwe Cliëntenraad Participatie

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de oprichtimng van een nieuwe Cliëntenraad Participatie voor de regio Maastricht Heuvelland. Deze zal naar verwachting 1 januari 2017 zijn werk beginnen. Qua werkwijze en samenwerking met directie en bestuur van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland zal er worden aangesloten bij de ervaringen opgedaan in de twee clientenraden die tot 1 januari 2017 in de regio opereerden.

Raad voor Uitkeringsgerechtigden Maastricht

De Stichting Raad voor Uitkeringsgerechtigden in Maastricht kan u van dienst zijn met hulp of advies zijn wanneer u problemen ondervindt omtrent uw uitkering. Meer informatie is te vinden op www.raadvu.nl

Clientenraad Mergelland

De Cliëntenraad Mergelland vertegenwoordigt de uitkeringsgerechtigden en de minima. De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het bestuur van Pentasz Mergelland. Daarnaast doet ze dat ook aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Deze cliëntenraad is inmiddels, vooruitlopend op de vorming van een nieuwe clientenraad Maastricht Heuvelland, opgeheven. Cliënten uit het Heuvelland die advies, vragen of hulp nodig hebben kunnen zich tot nader bericht meleden bij de Raad van Uitkeringsgerechtigden. Indien nodig brengen zij u in contact met het voormalige dagelijks bestuur van de Clientenraad Mergelland.