Uitkeringen voor Zelfstandigen: Bijstand voor zelfstandigen

Terug naar het overzicht

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een aanvullende uitkering tot op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden.
Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u misschien ondersteuning krijgen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

Als startende zelfstandigen kunt u ondersteuning van een deskundige krijgen.

Hoe werkt het?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

U heeft onder andere het volgende nodig voor uw aanvraag: 

 • geldig identiteitsbewijs 
 • burgerservicenummer (BSN)
 • bankafschriften
 • huurcontract
 • bewijs van vermogen
 • bedrijfsplan
 • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)
 • verlies-en winstrekening, kwartaalcijfers en balans

Online Aanvragen

Online aanvragen is niet mogelijk. 

Voor informatie stuurt u een e-mail naar zelfstandigenloket@maastricht.nl 

Voorwaarden

U kunt bijstand voor zelfstandigen krijgen in de volgende gevallen:

 • u wilt een eigen bedrijf beginnen
 • u heeft een eigen bedrijf met tijdelijke financiële problemen
 • u beëindigt uw bedrijf

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening. 
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
 • U voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent tussen de 18 en 65 jaar oud.
 • Uw bedrijf zit in Nederland.
Overig

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 193.089 (tarief 2016). De lening moet u binnen 10 jaar terugbetalen. Hier moet u rente over betalen.
In bepaalde gevallen kan de uitkering ook worden omgezet in een gift.

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen