Bijstandsuitkeringen: Kinderopvangtoeslag

Terug naar het overzicht

Als u werkt, kunnen uw kinderen naar de kinderopvang. Dit kost geld. U kunt een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Hoeveel geld u terugkrijgt, hangt af van:

  • uw inkomen
  • het aantal kinderen dat naar de opvang gaat
  • het aantal uur dat uw kind bij de opvang is

Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken.

Werkt u niet? In de volgende gevallen kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen:

  • u ontvangt een uitkering en u volgt een re-integratietraject
  • u krijgt geen uitkering, maar u volgt een re-integratietraject
  • u volgt een verplicht inburgeringstraject
  • u bent scholier of student

De gemeente heeft ook een tegemoetkoming voor de kinderopvang. Ga hiervoor naar het Loket Kinderopvang van de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen over het aantal uren dat u werkt. De Belastingdienst kijkt naar de uren van de minstwerkende partner.
  • De kinderopvang moet ingeschreven staan bij het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.