Bijstandsuitkeringen: Kinderopvangtoeslag

Terug naar het overzicht

Let op: per 1 januari 2017 is de kinderopvangtoeslag verhoogd. Alle ouders krijgen minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Daarnaast houdt u 6 maanden lang het recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid.

Als u werkt, kunnen uw kinderen naar de kinderopvang. Dit kost geld. U kunt een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Hoeveel geld u terugkrijgt, hangt af van:

 • uw inkomen
 • het aantal kinderen dat naar de opvang gaat
 • het aantal uur dat uw kind bij de opvang is

Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken.

Werkt u niet? In de volgende gevallen kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen:

 • u ontvangt een uitkering en u volgt een re-integratietraject
 • u krijgt geen uitkering, maar u volgt een re-integratietraject
 • u volgt een verplicht inburgeringstraject
 • u bent scholier of student

De gemeente heeft ook een tegemoetkoming voor de kinderopvang. Ga hiervoor naar het Loket Kinderopvang van de gemeente. Op werkdagen telefonisch bereikbaar via 043 350 56 97.

Voorwaarden

De voorwaarden om kinderopvang te krijgen zijn onder andere:

 • U werkt, volgt een traject om werk te vinden, doet een opleiding of een inburgeringscursus.
 • U krijgt alleen kinderopvangtoeslag over het aantal uren dat u werkt. De Belastingdienst kijkt naar de uren van de partner die het minst werkt.
 • De kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
 • U heeft een contract met de kinderopvang.
 • U betaalt de kinderopvang.
 • Het kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u betaalt veel mee aan de onderhoud van het kind.
 • U heeft de Nederlandse identiteit of heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • Het kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Soms zijn er extra regels. Bijvoorbeeld als u co-ouder bent of toeslagpartner bent van een familielid.

Alle regels staan op de website van de Belastingdienst.