Bijstandsuitkeringen: Jaaropgave Sociale Zaken

Terug naar het overzicht

Iedereen met een uitkering van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen.

Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt geen tweede.

Let op: 

U krijgt de jaaropgave automatisch. 

Zorg ervoor dat Sociale Zaken Maastricht Heuvelland het juiste adres heeft. Ook als u geen uitkering meer heeft. De jaaropgave wordt rond februari naar u verstuurd. De jaaropgave gaat over vorig jaar.

Wat moet ik doen?

Heeft u vragen over de jaaropgave? Neem dan contact op met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Online Aanvragen

Online aanvragen is niet mogelijk.

Overig

Wetgeving

Landelijke wetten