Bijstandsuitkeringen: Jaaropgave Sociale Zaken

Terug naar het overzicht

Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen.

Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt geen tweede.

Wat moet ik doen?

Heeft u vragen over de jaaropgave? Neem dan contact op met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Online Aanvragen

Online aanvragen is niet mogelijk.

Overig

Wetgeving

Landelijke wetten