Bijstandsuitkeringen: Bijstandsuitkering

Terug naar het overzicht

Als u te weinig geld heeft om te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder het sociaal minimum liggen. Ook moet u de Nederlandse taal goed kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven. 

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u een sollicitatieplicht (tot de AOW-leeftijd). U moet dus zo snel mogelijk weer werk proberen te vinden. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kan u hierbij helpen. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring. Misschien moet u een opleiding volgen of een tijd vrijwilligerswerk doen om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bent u een alleenstaande ouder? Er wordt rekening mee gehouden dat u het werk moet combineren met de zorg voor uw kinderen. Neem contact op met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voor meer informatie over kinderopvang.

Hoe werkt het?

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft, na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze beslistermijn mag eenmaal verlengd worden.

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstand aan via de website www.werk.nl. Hiervoor moet u in het bezit zijn van DigiD. Uw DigiD bestaat uit inloggegevens waarmee u kunt inloggen bij diverse websites van de Nederlandse overheid. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Om bijstand te kunnen aanvragen moet u zich ook inschrijven als werkzoekende. Na het digitaal doorsturen van uw aanvraag naar de gemeente moet u zich binnen twee werkdagen persoonlijk melden bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland met een geldig legitimatiebewijs (deze mag niet verlopen zijn).

Online aanvragen

Met DigiD een bijstandsuitkering aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

  • U woont in Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul.
  • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U neemt aangeboden werk aan.
  • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
  • U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
  • U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
  • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
  • U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
  • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
  • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

Is de waarde van uw vermogen meer dan €11.880? Dan krijgt u geen uitkering. Bent u alleenstaand? U mag maximaal €5.940 aan vermogen hebben. Heeft u een eigen huis? Dan is er onder voorwaarden toch bijstand mogelijk.

Als er iets verandert, moet u dat melden. Bijvoorbeeld:

  • U verblijft tijdelijk niet op uw woonadres, bijvoorbeeld vanwege vakantie of verblijf in ziekenhuis
  • U krijgt inkomsten anders dan uw uitkering
  • U heeft vermogen of inkomsten in het buitenland
  • U bent ziek
  • U gaat verhuizen
  • U gaat samenwonen
Overig

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen