Recht op teruggave van inkomstenbelasting?

Publicatiedatum: 18-04-2017

Over loon of uitkering wordt meestal belasting ingehouden. Soms is het mogelijk een deel van die belasting terug te krijgen. Bijvoorbeeld als u speciale ziektekosten hebt of niet het hele jaar hebt gewerkt. Een bijkomend voordeel van belastingaftrek is dat u door een lager verzamelinkomen in aanmerking kunt komen voor (hogere) toeslagen of een lagere eigen bijdrage voor bijvoorbeeld zorgkosten.

Hebt u van de belastingdienst een brief ontvangen dat u aangifte moet doen? Zorg er dan voor dat uw aangifte vóór 1 mei binnen is. Check voor meer informatie de website van de belastingdienst.

Deze en meer tips vindt u op www.pasopjegeld.nl. U krijgt hier op basis van uw situatie tips en hulpmiddelen aangereikt om te besparen op uw uitgaven of om uw inkomen te verhogen.